RENTGENODIAGNOSTYKA

Nasza praktyka została wyposażona w aparat RTG 765DC firmy GENDEX. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokiej precyzji wykonania zapewnia on doskonałe efekty diagnostyczne. Jego konstrukcja redukuje dawki promieniowania do poziomu wielokrotnie niższego od norm dopuszczalnych polskim i międzynarodowym prawem, przez co stanowi on najbezpieczniejsze urządzenie tej klasy.

Ponadto gabinet został wyposażony w system radiologii cyfrowej VISUALIX firmy w/w GENDEX. Komputerowo wspomagana diagnostyka rentgenowska daje lekarzom nowe możliwości, przyśpiesza znacznie proces leczenia oraz pozwala na wielokrotne obniżanie dawek promieniowania do poziomu nieosiągalnego innymi metodami.

Zastosowanie radiografii cyfrowej umożliwia wykonanie wielu zdjęć dających pełną informację o stanie zdrowia pacjenta, z użyciem dawki jak przy jednym zwykłym radiogramie. Personel został przeszkolony w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacji. Gabinet posiada wszystkie niezbędne urządzenia ochronne.

Oświadczam, że w chwili obecnej nie jestem w ciąży, i wszelkich za istniejących zmianach poinformuję lekarza prowadzącego. Jestem świadomy i wyrażam zgodę na przeprowadzenie dokumentacji radiologicznej, która pozwoli na prawidłową diagnostykę i kontrolę poprawności leczenia.W naszym gabinecie kontrola dozymetryczna jest prowadzona przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z siedzibą na ul. E. Radzikowskiego. Badania wykazały, że aparat RTG nie stanowi zagrożenia dla personelu, pacjentów oraz osób z otoczenia.