ETAPY LECZENIA

Przystąpienie do leczenia ortodontycznego może nastąpić po przeprowadzonej sanacji jamy ustnej, czyli zakończonym leczeniu zachowawczym, chirurgicznym, periodontologicznym. Ostatnim zabiegiem przed rozpoczęciem leczenia jest przeprowadzenie u pacjenta profesjonalnej higienizacji jamy ustnej .

Pierwsza wizyta – konsultacja , wywiad z pacjentem mający na celu zbadanie i zdiagnozowanie wady pacjenta i jego potrzeb w celu przygotowania pacjenta do dalszego leczenia konieczne jest pobranie wycisków na modele diagnostyczne oraz analiza zdjęć pantomograficznego oraz cefalometrycznego. Kolejny etap to przygotowanie i omówienie planu leczenia.

Wizyty kontrolne – leczenie ortodontyczne związane jest ze zmianą pozycji zębów, w wyniku czego następuje przebudowa otaczającej ząb ozębnej i struktury kostnej, jest to tzw. aktywny czas leczenia który wynosi 2,5 roku +/- 6 miesięcy, uzależniony od typu wady. Wizyty kontrolne odbywają cyklach od 4 do 8 tygodni. 

Leczenie retencyjne – polega na utrzymaniu i ustabilizowaniu osiągniętych wyników leczenia w tym celu stosuje się aparaty retencyjne.